Privacy Policy

Politică privind 

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Hey, Be WELL!

ULTIMA ACTUALIZARE: 10.09.2020


Respectarea vieții dumneavoastră private este unul dintre angajamentele noastre fundamentale și, de aceea, acordăm cea mai mare atenție prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu legislația aplicabilă, inclusiv fără limitare Regulamentul General de Protecție a Datelor cu caracter personal nr. 679/2016 (“RGPD”). Suntem conștienți de importanța păstrării confidențialității, integrității și securității datelor dumneavoastră cu caracter personal ("Date cu Caracter Personal") și am redactat această politică de prelucrare a datelor cu caracter personal („Politica”) pentru a explica modul în care Datele dumneavoastră cu Caracter Personal sunt colectate, stocate, utilizate și dezvăluite de către DIGITAL WELLBEING S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în Str. Prăsilei, nr. 38, cam. 1, etaj 1, sectorul 4, București, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/993/2020, având Cod Unic de Identificare 42166816 ("Digital Wellbeing", "noi"), în calitate de operator, în legătură cu accesul la și utilizarea aplicației Hey, Be Well!, disponibilă atât în variantă mobile (pentru dispozitivele cu sistem de operare Android și iOS), cât și în variantă web (disponibilă la adresa de URL www.heybewell.com), și a conținutului aferent acestei aplicații, inclusiv a Serviciilor („Aplicația”). 

De fiecare dată când suntem obligați de legea aplicabilă sau dorim să folosim acest temei legal, vom solicita consimțământul dumneavoastră liber, informat, specific și neechivoc pentru prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal. Prin exprimarea consimțământului dumneavoastră, veți fi de acord că putem colecta, folosi, dezvălui, prelucra și transfera Datele cu Caracter Personal, în conformitate cu această Politică.

Ne rezervăm dreptul de a modifica din când în când dispozițiile acestei Politici. Dacă vom face modificări la această Politică, vom face disponibilă versiunea actualizată în Aplicație și vom actualiza data menționată la "Ultima actualizare". De asemenea, vă vom atenționa cu privire la modificările intervenite, pentru a ne asigura că sunteți informat cu privire la modul în care vor fi utilizate Datele cu Caracter Personal. Orice modificare a Politicii se va aplica de la data la care a fost efectuată, cu excepția modificărilor care necesită consimțământul dumneavoastră prealabil și care se vor aplica din momentul în care vă veți exprima acest consimțământ. 

Orice termen scris cu literă mare și care nu este definit în această Politică, va avea sensul dat de prevederile Termenilor și Condițiilor aplicabili Aplicației, care pot fi accesați aici: ​https://heybewell.com/terms-and-conditions/


APLICABILITATE

Această Politică se aplică strict prelucrării Datelor cu Caracter Personal efectuate de Digital Wellbeing, în calitate de operator de Date cu Caracter Personal. Pentru evitarea oricărui dubiu, Politica nu se aplică (i) prelucrărilor efectuate de Digital Wellbeing în calitate de persoană împuternicită sau (ii) prelucrărilor efectuate de către orice alt operator către care sunt transmise Datele cu Caracter Personal.

DATELE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE, SCOPURILE PRELUCRĂRII ȘI TEMEIURILE DE PRELUCRARE


  Date de navigare în Aplicație

Sistemele informatice și aplicațiile software utilizate pentru funcționarea Aplicației obțin, în mod general, unele Date cu Caracter Personal (așa numitele „log files”), a căror transmitere este implicită în utilizarea protocoalelor de comunicare pe Internet.

Aceste informații nu sunt colectate pentru a fi asociate unor persoane identificate, însă, datorită naturii lor, pot permite, prin prelucrarea și integrarea cu anumite date stocate de terți, identificarea utilizatorilor. Aceste informații includ adresele IP, ora solicitării, metoda folosită pentru a trimite solicitarea către server, mărimea fișierului obținut ca răspuns, precum și alți parametri referitori la sistemul de operare al utilizatorului.

În măsura în care aceste informații duc la identificarea unui utilizator, prevederile acestei Politici devin aplicabile.

Scopul prelucrării

Temeiul de prelucrare

 •  
  Utilizăm aceste date pentru a obține informații statistice anonime privind utilizarea Aplicației și pentru a verifica funcționarea corectă a acesteia.
 •  
  Interesul nostru legitim pentru îmbunătățirea Aplicației noastre și pentru gestionarea capacităților serverului și pentru păstrarea fără erori a Aplicației noastre (art. 6 alin. 1, lit. f RGPD);
 •  
  ​Îndeplinirea îndatoririlor legale referitoare la aspectele de securitate a sistemelor noastre, inclusiv fără limitare cele rezultate din obligația Digital Wellbeing de a lua măsuri tehnice și organizatorice adecvate prelucrării datelor cu caracter personal efectuate (art. 6 alin. 1, lit. c RGPD).


    Crearea unui cont

În Aplicația noastră aveți posibilitatea de a vă înregistra și crea un cont. În acest caz, vom avea nevoie de numele și prenumele dumneavoastră și de adresa de email.

Scopul prelucrării

Temeiul de prelucrare

 •  
  Scopul acestei prelucrări constă în crearea contului, a furnizării Serviciilor noastre prin intermediul Aplicației și oferirea de asistență în folosirea Aplicației.
 • Executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6 alin. 1, lit. b RGPD);


Înregistrarea și conectarea cu conturile Facebook sau Google 

În Aplicația noastră, aveți, de asemenea, posibilitatea de a vă înregistra și de a crea un cont cu conturile de Facebook sau Google. 

Conectarea cu Facebook 

Aplicația vă oferă posibilitatea de a vă înregistra și de a crea un cont folosind contul de Facebook. Înainte de a vă înregistra, sunteți conduși către o pagină de Facebook unde vă puteți conecta folosind numele de utilizator și parola contului de Facebook. Prin urmare, Aplicația va fi conectată la profilul dumneavoastră de Facebook. Conectarea determină în mod automat ca Aplicația să primească de la Facebook informațiile cu privire la care ați fost de acord să fie transmise: adresa de e-mail, numele, prenumele, poza de profil. Aceste informații vor fi prelucrate de noi pentru a vă oferi posibilitatea de a crea contul și, în măsura necesară, pentru a vă identifica în contextul caracteristicilor oferite de Aplicație și pentru a vă oferi diferite funcționalități în Aplicația noastră. 

Nu suntem responsabili pentru prelucrarea de către Facebook a Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal. Pentru mai multe informații despre modul în care Facebook prelucrează Datele cu Caracter Personal și despre setările de confidențialitate aferente contului Facebook, vă rugăm să accesați politica de prelucrare a datelor cu caracter personal a Facebook.

Conectarea cu Google 

Aplicația oferă de asemenea posibilitatea de a vă loga și de a crea un cont folosind contul de Google. Înainte de a vă înregistra, sunteți conduși către o pagină Google unde vă puteți conecta folosind numele de utilizator și parola contului de Google. Prin urmare, Aplicația va fi conectată la profilul dumneavoastră de Google. Conectarea determină în mod automat ca Aplicația să primească de la Google informațiile cu privire la care ați fost de acord să fie transmise: ID-ul de Google, adresa de e-mail, numele, prenumele, poza de profil. Aceste informații vor fi prelucrate de noi pentru a vă oferi posibilitatea de a crea contul și, în măsura necesară, pentru a vă identifica în contextul funcționalităților oferite de Aplicație și pentru a vă oferi diferite funcționalități în Aplicația noastră. 

Nu suntem responsabili pentru prelucrarea de către Google a Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal. Pentru mai multe informații despre modul în care Google prelucrează Datele cu Caracter Personal și despre setările de confidențialitate aferente contului Google, vă rugăm să accesați politica de prelucrare a datelor cu caracter a contului dumneavoastra de Google.

Scopul prelucrării

Temeiul de prelucrare

 •  
  Scopul acestei prelucrări constă în crearea contului, a furnizării Serviciilor noastre prin intermediul Aplicației și oferirea de asistență în folosirea Aplicației.
 • Executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6 alin. 1, lit. b RGPD);

   Adăugarea de informații la profilul dumneavoastră

 Odată ce ați creat contul în Aplicația noastră, puteți să completați profilul cu alte detalii despre dumneavoastră: data nașterii, telefon, locația, studiile, ocupația.

Scopul prelucrării

Temeiul de prelucrare

 •  
   
   
  Scopul acestei prelucrări constă în finalizarea completării profilului de utilizator, pentru o mai bună furnizare a Serviciilor noastre prin intermediul Aplicației și oferirea de asistență în folosirea Aplicației.
 •  
   
  Executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6 alin. 1, lit. b RGPD);

  Profil public sau privat

Odată, creat Contul de Utilizator, în Aplicație aveți posibilitatea de a seta profilul dumneavoastră ca fiind public sau privat (accesibil doar altor utilizatori care vă urmăresc profilul). Pentru a urmări un profil privat al unui utilizator, utilizatorul respectiv trebuie să aprobe cererea de urmărire. Toți utilizatorii au opțiunea de a limita accesul la pagina de profil și la informațiile private.

În cazul în care setați ca profilul să fie public sau ca profilul să fie vizibil numai celor care urmăresc profilul dumneavoastră (followers), ceilalți utilizatori (fie toți în cazul profilului public, fie doar cei care urmăresc profilul) vor avea acces la Datele cu Caracter Personal aferente profilului dumneavoastră (precum, nume, prenume, poza de profil, locație, data nașterii și orice alte date doriți sa fie publice.).

Scopul prelucrării

Temeiul de prelucrare

 •  
   
   
  Scopul acestei prelucrări constă în oferirea utilizatorilor posibilitatea de a căuta și găsi alți utilizatori ai Aplicației, cunoscuți sau nu, care le împărtășesc interesele.
 •  
   
  Executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6 alin. 1, lit. b RGPD);

Crearea de conținut (adăugarea unui post)

În Aplicație utilizatorii au posibilitatea să creeze atât conținut (postare) public cât și privat (care să poată fi vizualizat doar de către cei care îi urmăresc). 

În cazul în care creați conținut, vom prelucra următoarele Date cu Caracter Personal: nume, prenume, poză de profil, orice altă informație indicată în conținutul postat.

Conținutul va fi vizibil utilizatorilor (fie toți în cazul profilului public, fie doar cei care urmăresc profilul).

Scopul prelucrării

Temeiul de prelucrare

 •  
   
   
   
  Scopul acestei prelucrări constă în oferirea utilizatorilor posibilitatea de a crea și posta conținut în Aplicație
 •  
   
   
  Consimțământul utilizatorului (art. 6 alin. 1, lit. a RGPD);

Adăugarea unei metode de plată / efectuarea unei plăți

În Aplicația noastră aveți posibilitatea de a adăuga o metodă de plată și de a efectua o plată. În acest caz, vom utiliza următoarele Date cu Caracter Personal: detaliile cardului bancar (numele și prenumele, numărul cardului, codul CCV aflat pe spatele cardului, data de expirare). 

Scopul prelucrării

Temeiul de prelucrare

 •  
   
   
   
   
  Scopul acestei prelucrări constă în furnizarea Serviciilor noastre prin intermediul Aplicației, în special în efectuarea plăților.
 •  
   
   
   
  Executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6 alin. 1, lit. b RGPD);

 Acumularea și utilizarea Punct HEY

În Aplicația noastră aveți posibilitatea de a acumula și utiliza Puncte HEY, în conformitate cu Regulamentul Punctelor HEY, disponibil aici [LINK]. În acest caz, vom prelucra numele, prenumele, numărul de Puncte HEY deținut de către un utilizator.


Facturare

Atunci când folosiți Aplicația noastră, vom emitem facturi pentru plățile efectuate. În acest caz, vom prelucra prenumele: nume, prenume, adresa de email, telefon, adresa de domiciliu.

Scopul prelucrării

Temeiul de prelucrare

 •  
   
   
   
   
   
  Scopul acestei prelucrări constă în emiterea facturii și transmiterea acesteia către utilizator.
 •  
   
   
   
   
  Executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6 alin. 1, lit. b RGPD);
 •  
   
   
   
   
   
  Obligație legală (art. 6 alin. 1, lit. c RGPD);

Furnizarea de recenzii și comentarii 

În cadrul Aplicației noastre, aveți posibilitatea de a furniza o recenzie sau un comentariu pentru un curs. În acest caz, vom prelucra prenumele, numele, precum și orice alte informații pe care le furnizați în mesajul dumneavoastră.

Scopul prelucrării

Temeiul de prelucrare

 •  
   
   
   
   
   
   
  În această situație, vom folosi Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pentru a posta recenzia sau comentariul în Aplicație..
 •  
   
   
   
   
   
  Interesul nostru legitim de a asigura încrederea în Aplicația noastră (art. 6 alin. 1, lit. f RGPD);

Notificări contractuale

Pe parcursul furnizării serviciilor noastre, vom utiliza adresa dumneavoastră de e-mail pentru a vă notifica cu privire la orice modificări intervenite în termenii și condițiile de utilizare a Aplicației și în legătură cu orice alte aspecte legate de executarea contractului dintre Digital Wellbeing și dumneavoastră.

Scopul prelucrării

Temeiul de prelucrare

 •  
   
   
   
   
   
   
   
  Scopul acestei prelucrări constă în efectuarea de notificări contractuale, în acord cu termenii și condițiile de utilizare a Aplicației.
 •  
   
   
   
   
   
   
  Executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6 alin. 1, litb RGPD);

Contact

Aveți posibilitatea de a ne contacta în diferite moduri: prin e-mail, prin telefon, formular de contact, formular de feedback. În acest caz, vom putea prelucra următoarele Date cu Caracter Personal: nume, prenume, e-mail, telefon și orice alte informații pe care le furnizați de bunăvoie în momentul în care ne contactați. 

Scopul prelucrării

Temeiul de prelucrare

 •  
   
   
   
   
   
   
   
   
  În această situație, vom folosi Datele dumneavoastră cu Caracter Personal doar pentru a vă contacta în legătura cu oferta solicitată sau în legătură cu soluționarea problemei indicate.
 •  
   
   
   
   
   
   
   
  Temeiul legal pentru această prelucrare constă în executarea unui contract sau pentru a face demersuri la cererea ta înainte de încheierea unui contract. (art. 6 alin. 1, lit. b RGPD);
 •  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Interesul nostru legitim de a asigura comunicarea cu clienții noștri și de a asigura suportul necesar utilizării Aplicației (art. 6 alin. 1, lit. f RGPD);

Comunicări comerciale 

Aveți posibilitatea de a opta pentru primirea de comunicări comerciale prin intermediul e-mail-ului.

Scopul prelucrării

Temeiul de prelucrare

 •  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Daca optați pentru primirea de astfel de mesaje comerciale, vom utiliza adresa dumneavoastră de e-mail pentru a vă trimite mesaje comerciale cu privire la activitățile și promoțiile Digital Wellbeing.
 •  
   
   
   
   
   
   
   
   
  Consimțământul dumneavoastră. (art. 6 alin. 1, lit. a RGPD).
 

Puteți revoca acordul prealabil în orice moment și fără costuri, prin utilizarea link-ului de dezabonare indicat în fiecare comunicare comercială.

Furnizarea Datelor cu Caracter Personal

Puteți refuza să furnizați anumite Date cu Caracter Personal (indicate mai sus) dar, într-un astfel de caz, este posibil să nu puteți beneficia de anumite servicii și funcționalități ale Aplicației, incluzând, dar fără a se limita la crearea unui cont de utilizator sau contactarea dumneavoastră pentru soluționarea problemei dumneavoastră și pentru a vă oferi suport.

PRELUCRAREA AUTOMATĂ A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele dumneavoastră cu Caracter Personal nu vor fi prelucrate în vederea generării unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată care ar urma să producă efecte juridice asupra dumneavoastră sau să vă afecteze într-o măsură semnificativă. 

DURATA DE PRELUCRARE

Ca regulă, vom prelucra Datele dumneavoastră cu Caracter Personal doar pe durata existenței contului dumneavoastră în Aplicația noastră. 

Datele cu Caracter Personal colectate în vederea transmiterii de comunicări comerciale vor fi prelucrate până la data retragerii consimțământului dumneavoastră.

În anumite circumstanțe, este posibil să păstrăm Datele cu Caracter Personal pentru perioade mai lungi de timp, de exemplu în cazul în care suntem obligați să facem acest lucru în conformitate cu cerințele legale, de reglementare, fiscale sau contabile.

De asemenea, am putea păstra Datele cu Caracter Personal pentru perioade mai îndelungate de timp, astfel încât să avem o evidență exactă a raporturilor dumneavoastră cu noi în cazul oricăror plângeri sau dacă credem în mod rezonabil că există o perspectivă de litigiu legată de prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal sau de tranzacțiile efectuate de către dumneavoastră în cadrul Aplicației.

TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu Caracter Personal sunt stocate pe serverele partenerilor contractuali care ne ajută să furnizăm serviciile noastre.

Putem transfera Datele cu Caracter Personal, în măsura în care acest lucru este necesar, următoarelor categorii de destinatari: 

 • parteneri contractuali;
 • subcontractanți;
 • companii ce oferă servicii IT;
 • furnizori de produse software sau hardware;
 • companii de marketing;
 • autorități publice, instanțe de judecată sau arbitrale, precum și autorități competente să cerceteze săvârșirea de fapte penale.
Acești destinatari pot fi situați în Uniunea Europeană și/sau în Zona Economică Europeană. În cazul în care destinatarii sunt situați în afara Uniunii Europene și a Zonei Economice Europene, inclusiv în țări care nu sunt recunoscute ca asigurând un nivel adecvat de protecție, transferul Datelor cu Caracter Personal se efectuează doar dacă există garanții adecvate, în conformitate cu legea aplicabilă. În acest sens, ne bazăm pe mai multe garanții, precum certificatul Privacy Shield sau clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană. Puteți primi de la noi o listă de destinatari din țări terțe, precum și o copie a dispozițiilor convenite care asigură un nivel adecvat de protecție a Datelor cu Caracter Personal. Pentru orice solicitare în acest sens, vă rugăm să ne contactați la datele de contact menționate mai jos.

SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Securitatea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal este importantă pentru noi. Prin urmare, Datele dumneavoastră cu Caracter Personal vor fi prelucrate prin aplicarea unor măsuri tehnice și organizatorice rezonabile pentru a proteja Datele cu Caracter Personal, precum limitarea accesului la Datele cu caracter Personal, criptarea sau anonimizarea Datelor cu Caracter Personal, stocarea pe medii securizate. Cu toate acestea, în ciuda eforturilor depuse, nu putem garanta întotdeauna eficiența măsurilor de securitate implementate, și prin urmare, nu putem garanta în orice moment securitatea Datele cu Caracter Personal.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Drepturile dumneavoastră

   În conformitate cu legislația aplicabilă, beneficiați de următoarele drepturi:

Dreptul de acces: Aveți dreptul de a obține confirmarea de la noi că Datele dumneavoastră cu Caracter Personal sunt prelucrate de noi, precum și informații privind specificul prelucrării precum: scopul, categoriile de Date cu Caracter Personal prelucrate, destinatarii Datelor cu Caracter Personal, perioada pentru care Datele cu Caracter Personal sunt păstrate, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, drepturilor dumneavoastră, dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere, de unde am obținut Datele cu Caracter Personal. 

Dreptul la rectificare: Aveți posibilitatea de a solicita rectificarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal, cu condiția să fie respectate cerințele legale aplicabile. În eventualitatea unor erori, după notificare, vom corecta imediat Datele dumneavoastră cu Caracter Personal. 

Dreptul la ștergere: În anumite cazuri, aveți posibilitatea de a solicita ștergerea Datelor cu Caracter Personal, respectiv: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucrăm; (ii) ați retras consimțământul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal și noi nu mai putem prelucra Datele cu Caracter Personal în baza altor temeiuri legale; (iii) Datele cu Caracter Personal sunt prelucrate contrar legii; (iv) dați curs unui drept legal de a vă opune. Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dumneavoastră de ștergere în cazul în care prelucrarea Datelor cu Caracter Personal este necesară pentru respectarea unei obligații legale, sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. De asemenea, există și alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm această solicitarea de ștergere a Datelor cu Caracter Personal. 

Restricționarea prelucrării: Puteți solicita să restricționăm prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal în următoarele situații: (i) în cazul în care contestați corectitudinea Datelor cu Caracter Personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea Datelor cu Caracter Personal în cauză; (ii) în cazul în care prelucrarea este ilegală, și vă opuneți ștergerii Datelor cu Caracter Personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (iii) în cazul în care nu mai avem nevoie de Datele cu Caracter Personal în scopul prelucrării, dar ni le solicitați pentru o acțiune în instanță; (iv) în cazul în care v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime ca operator prevalează asupra celor ale persoanei vizate. Putem continua să folosim Datele cu Caracter Personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care: (i) avem consimțământul dumneavoastră; (ii) pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau (iii) pentru a proteja drepturile unei alte altei persoane fizice sau juridice.

Dreptul la portabilitatea datelor: În măsura în care Datele cu Caracter Personal sunt prelucrate în baza consimțământului dumneavoastră sau pentru executarea contractului și prelucrarea se face prin mijloace automate, aveți dreptul ca Datele dumneavoastră cu Caracter Personal să vă fie furnizate într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste Date cu Caracter Personal altui operator. Acest drept nu afectează în mod negativ drepturile și libertățile celorlalți.

Dreptul la opoziție: În anumite situații, precum atunci când prelucrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pe baza unui interes legitim, aveți dreptul de a vă opune prelucrării Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal de către noi. În caz de opoziție nejustificată, Digital Wellbeing este îndreptățită să prelucreze în continuare Datele cu Caracter Personal.

Dreptul de a vă opune primirii de mesaje comerciale: De asemenea, vă puteți opune la prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal în scopul trimiterii de mesaje comerciale.

Revocarea consimțământului: În măsura în care prelucrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în temeiul consimțământului dumneavoastră, puteți revoca oricând consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia.

Procesul decizional individual automatizat: Aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice în privința dumneavoastră sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Acest drept nu este aplicabil în cazul în care decizia: (i) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dumneavoastră și noi; (ii) este autorizată de lege care prevede și garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dumneavoastră; (iii) are la bază consimțământul dumneavoastră explicit.

Dreptul de a vă adresa autorității de supraveghere: Aveți dreptul de a depune o plângere înaintea Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („ANSPDCP”) în legătură cu orice încălcare a drepturilor dumneavoastră privind prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal. Datele de contact ale ANSPDCP sunt: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336 București, Romania; e-mail: [email protected].


Exercitarea drepturilor dumneavoastră

Pentru a afla mai multe despre modul în care puteți exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail [email protected]

Verificarea identității: Acordăm cea mai mare atenție confidențialității tuturor Datelor cu Caracter Personal și ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea în cazul în care faceți o cerere cu privire la Datele cu Caracter Personal.

Taxe: Ca regulă, vă puteți exercita drepturile dumneavoastră în mod gratuit. Cu toate acestea, ne rezervăm dreptul de a solicita o taxă rezonabilă în cazul în care cererile dumneavoastră sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv.

Timp de răspuns: Depunem tot efortul pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră în cel mult o lună de la primirea solicitării. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor, caz în care vă vom informa cu privire la orice astfel de prelungire si cu privire la motivele întârzierii.

CONTACT

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la această Politică sau la implementarea acesteia, ne puteți contacta la [email protected] 

Vrei să înveți ce înseamnă sa trăiești sănătos?

>